Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 3 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türkiye’de Yetiştirilen Keyf Bitkiler İçerisinde Özel Bir Tür: Şerbetçiotu (Humulus lupulus L.)

Güven ŞAHİN, Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN

Abstract


Şerbetçiotu (Humulus lupulus L.), dişi çiçeklerinin (kozalaklarının) bira yapımında, ilaç ve kozmetik sanayide kullanıldığı çok yıllık bir endüstri bitkisidir. Anavatanı kesin olarak bilinmemekle beraber bugün yeryüzünün değişik kesimlerinde tarımı yapılmaktadır. 1965 yılından itibaren Türkiye’nin Bilecik ilinde de yetiştirilmeye başlanan bitkinin üretim miktarı, günümüzde artan ihtiyacı karşılamaktan uzak olmakla beraber dünyanın en yüksek veriminin alındığı yerdir. Teşvik ve destek verildiği takdirde üretici sayısı ve üretim alanları artacağından bitkinin ithalatına gerek kalmayacaktır. Bu çalışmada ziraat coğrafyası perspektifinde bir keyf bitkisi olan ve Türkiye ziraat hayatında özel bir yere sahip şerbetçiotu yetiştiriciliğinin coğrafi esasları, üretim durumu ve ticareti ele alınarak söz konusu faaliyetle ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Hops (Humulus lupulus L.) is a perennial industry plant which the female flowers (cones) are used in beer, drug and cosmetics industry. Although its originated country is unknown, it is being farmed in the different regions of the world. Since 1965, it has been grown in Bilecik, Turkey. Although, the total production in Bilecik is far behind to fulfil the increasing demand of today, it is the top place at productivity in the world. Once the producers are subsidised the number of producers and production areas will increase so there would be no need to import the plant. In this study the geographical bases, production statement and trading of hops cultivation, which is a joy plant in agricultural geography and has a special place in Turkey’s agriculture life, was discussed and suggestions have been given about the aforesaid activity.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF