Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 1 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kavak ve Ortahisar (Nevşehir) Kasabalarındaki Doğal Soğutmalı Yer Altı Depolarına Coğrafi Bir Bakış

Zeki BOYRAZ, Cabir ZEREN

Abstract


Çalışma alanımız, İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. Bölgede birçok faaliyetleri etkileyen, yerleşmeler üzerinde kontrol sağlayan, günümüzde yaşam faaliyetlerini etkisi altına alan, ekonomik faaliyetler üzerinde rol oynayan, önemli faktörlerden olan unsurlar sahanın yapısı, jeolojisi ve jeomorfolojik özellikleridir.
İncelememizde, çalışma sahasının en önemli jeolojik unsurlarından olan Neojen-Kuvaterner yaşlı volkanik kökenli Kapadokya Volkanik alanı içerisinde yer alan Kavak ve Ortahisar (Nevşehir) kasabalarındaki tüfler kazılarak yer altında oluşturulan doğal soğutmalı depoların yapımı ve kullanım özellikleri üzerinde durulacaktır.

Our study area is situated in Central Anatolia Region. They are the structural, geological and geomorpholigical features of the field that effects the many activities in the region, controls the settling, influnces the life activities and takes a part in economical activities. In our study we will focus on the construction and the using features of the natural cooled warehouses built underground by digging the tuffs in the towns of Kavak and Ortahisar that take place in Neojen Kuvaterner aged volcanoclastic Capadocia Volcanic area.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF