Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 1 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Irak Türkmen Türkçesinde ki’si Düşmüş Birleşik Cümleler

Suzan TOKATLI

Abstract


Ki'li birleşik cümleler, Türkçeye ilk olarak yabancı dillerden tercümelerin yapıldığı Uygur ve Eski Anadolu Türkçesi dönemlerinde girmiştir. Irak Türkmen Türkçesinde de ki'li birleşik cümleler çok az kullanılmasına rağmen, bu cümlelerle aynı yapıda olan sadece ki'si düşmüş birleşik cümleler çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

Compound sentences with ki has found way to Turkish by foreign languages during Uygur and Ancient Anatolian Turkish periods. Although compound sentences with ki are used in Iraqi Turkman Turkish, these are much using without ki, in the same way as it was with ki.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF