Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 1 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Göçler ve Kentler: Dilovası Örneğinde Sanayileşme ve Kentleşmenin Sosyolojik Görünümü

Suat KOLUKIRIK

Abstract


Türkiye'deki iç göç sürecinin sorunlu alanlarından biri üzerine kurgulanan bu çalışma, Dilovası ilçesi örneğinde sanayileşmenin fiziki ve toplumsal yapıda meydana getirdiği sorunları analiz etme çabasındadır. Sosyolojik açıdan göç ve kentleşme, toplumsal değişimlerin doğal bir çıktısıdır. Ancak dikkati çekici nokta göçün kendisinin toplumsal dönüşümlere yol açma kabiliyeti taşımasıdır. Çalışma alanı bağlamında değerlendirildiğinde bugünkü Dilovası'nın kentsel yoksulluk ve alt sınıf mekânsallaşma koşullarını belirgin biçimde yaşadığı ve çevre sorunlarıyla sürekli gündemde kaldığı söylenebilir. Zira "Dilovası, kanser ovası" başlıklarının gazetelerde yer aldığı günleri biraz eskitmiş olmakla birlikte sanayi kaynaklı sorunların gündemdeki yerini koruma özelliğini devam ettirdiği görülmektedir. Bu perspektiften hareketle çalışma, sınırlı da olsa Dilovası örneği üzerinden son yıllarda Türkiye'de yaşanan toplumsal değişim ve dönüşümü göç olgusu üzerinden ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarıyla irdelemektedir.

Based on one of the problematic fields of internal migration process in Turkey, this study tries to analyse the problems arose from industrialisation in the physical and social structure in the case of Dilovası district. Sociologically, migration and urbanisation are natural outcomes of social changes. However, it is quiet striking that migration itself actually possesses the ability to lead up to social transformations. Considered in the context of a field of study, Dilovası today can be said to be experiencing urban poverty and lower class localisation conditions significantly and remaining on the agenda with environmental problems. In spite of the fact that the newspaper headings about Dilovası as "cancer plain" are left far behind, it seems that the industry originated problems still remain to be on the agenda. From this perspective, taking into account the case of Dilovası despite the fact that it is limited, the study scrutinises the economical, political and cultural aspects of the social change and transformation in Turkey in the last decade with regard to migration phenomenon.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF