Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 1 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Çevre Bilincinin Geliştirilmesinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Önemi: Niğde Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Programı Örneği

Mustafa TALAS, Abdullah KARATAŞ

Abstract


Günümüzde çevre sorunlarının, artık insanoğlunun geleceğini tehdit eden boyutlara ulaştığı pek çok örnekle açıkça görülebilmektedir. Değişen iklim koşulları, eriyen buzullar, yok olan türler ve çölleşen ormanlar bu örneklerden sadece birkaçı olarak sıralanabilir. Gelecekle ilgili bu karamsar tablonun oluşmasında insan kaynaklı etkenlerin büyük bir rolü bulunmaktadır. Çevresel değerlere karşı yapılan yanlış ve bilinçsiz uygulamalar, pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunları gerçek bir çözüme kavuşturabilmenin yolu ise toplumun bilinçlendirilmesinden geçmektedir. Burada öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Çünkü çevre ve topluma karşı sorumluluk duygusuyla dolu bir nesli, öğretmenler yetiştirecektir. Ancak öğretmenlerin öğrencilerine vereceği sorumluluk duygusunu, öncelikle kendilerinin taşıması gerekmektedir. İşte Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi ile öğretmen adaylarına bu sorumluluğun verilmesi hedeflenmektedir. Çevre bilincinin geliştirilmesinde THU dersinin önemini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma çerçevesinde, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretmen adaylarının gerçekleştirmiş oldukları çeşitli projeler ele alınacaktır.

Today, it can be clearly seen with too many examples that environmental problems now have reached the proportions that threaten the future of mankind. Changing climate conditions, melting glaciers, endangered species and deforestation can be listed as just a few of these examples. The human-induced factors have great role in the formation of this pessimistic picture. The unconscious and wrong practices against environmental values bring about many problems. The way to solve these problems depends on the awareness of society. Here, a big responsibility is on the teachers' shoulders. Because the teachers will educate a generation filled with a sense of responsibility towards the environment and society. However, teachers themselves should carry the sense of responsibility before passing it on to their students. With the community service practices course, the provision of this responsibility to the prospective teachers is aimed at. Within the framework of this study which aims at revealing the importance of the community service practices course in improving environmental awareness, the various projects done by the prospective teachers of Nigde University, Faculty of Education, Primary Education Department will be dealt with.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF