Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 1 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Bir Şiddet Türü Olarak Saplantılı Takip Etme Hâli

Beyhan BAĞ

Abstract


Takipçi (saplantılı) taciz olarak Türkçede karşıladığımız "stalking", İngilizce kökenlidir ve avcılık alan dilinde avı takip etme ve yaklaşma anlamında kullanılır. Bu kavram, insan sosyal davranışında tek yönlü iletişim, asimetrik bir ilişki kurma girişimi, başka bir söylemle biri diğerinin kendisini düşünmesini, onunla ilişkiye geçmesini isterken, diğeri de onu kafasından atmak isteyip de başaramaması anlamına gelir. Takip, taciz ve fiziksel şiddete kadar varan psikolojik terör bir bireyin, yalnızca yaşamını alt üst etmez aynı zamanda ruhsal ve fiziksel birçok hastalığın oluşmasına neden olur. Yalnızca ünlülerin değil, herkesin yaşam alanında ve her durumda ortaya çıkabildiğinden bu konu yalnızca psikolog, hemşire, doktor ve polis gibi uzmanlar için değil herkes için önemlidir. Bu derlemede takipçi taciz hakkında ayrıntılı bilgi verilmeye çalışılacaktır.

'Stalking' is an English term which is used to refer to the unlawful conduct involving repeated harassment, exaggerated contact, obsessive attention, or any other forms of unwanted behavior that might cause a person to feel fear. In other words, 'stalking' is a one-sided ostentatious behaviour. A person wishes another one to think of him/her, the other wants to banish this person from memory. This psychological terror of persecution and harassment that often results into physical violence not only turns an individual's life upside down, but also causes several diseases of mental or physical nature. Since it can break out in the life of not only a celebrity but of anyone and under any circumstance, this issue is important to everyone, and also being not limited to experts like psychologists, nurses, doctors, and police officers. The present study aims to provide detailed information on 'stalking'.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF