Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 3, No 3 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

Bir İktisadi Devletçilik Teşebbüsü Olarak Süngercilik Türk Anonim Şirketi ve Ahmet Hamdi Başar

Osman Kubilay GÜL

Abstract


1929 ekonomik krizi dünyanın hemen hemen tamamını olumsuz etkilediği gibi Türkiye'yi de olumsuz olarak etkilemiştir. Takip edilen ekonomik politika başarısızlığa uğramıştır.
Bu dönemde Ahmet Hamdi Başar bir iktisatçı olarak görüşlerini dile getirmiş ve iktisadi devletçilik fikrini öne sürmüştür. Bu fikre göre; devlet özel sektörün yatırım yapamadığı alanlarda yatırım yapacak fakat idareyi eline almayacaktır. Özel sektörün güçlenmesinden sonra da sermayesini alarak alanı özel teşebbüse terk etmelidir.
Ahmet Hamdi Başar, iktisadi devletçiliğin ilk şirketi olarak İstanbul Liman Şirketi’ni ele almıştır. Burada gösterdiği başarıdan sonra şirketin devlet kontrolüne geçmesi ile Süngercilik Türk Anonim Şirketi’nin müdürlüğüne getirilmiştir.
Süngercilik Türk Anonim Şirketi, Başar’ın müdürlüğü sırasında ciddi atılımlarda bulunmuş ve gelir getiren bir kurum haline dönüşmüştür. Başar’ın müdürlükten ayrılmasından sonra şirket gerilemeye başlamış ve girdiği borç batağından kurtulamayarak kapanmıştır.

The 1929 economic crisis, influenced the nearly rest of the world and also Turkey. The economic politics which was followed couldn’t be successful.
At this period, Ahmet Hamdi Başar as a economist, said his opinions and propose the opinion of the economic etatism. For this opinion; the government is going to do some investments where the private companies couldn’t do but isn’t going to take the management. After the private companies get the power, the government is going to take its capital and than give the field to the private enterprises.
Ahmet Hamdi Başar took hand the İstanbul Habor Company – the first company of the economic etatism. After a successful period with the control of the company by the government, he became the director of Sponge Turkish Joint Stock Company.
This company got a good progress and became a bring profit association with the director of Başar. After the severance of Başar from the director of this company, the company started to worsen and than got into debt and finally closed.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF