Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 3, No 3 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

Klasik Oryantalizm, Yeni Oryantalizm ve Oksidentalizm Söylemi Ekseninde Sinemada Değişen "Ben" ve "Öteki" Algısı

Hülya ÖNAL, Kemal Cem BAYKAL

Abstract


Sosyal bilimler ve kültürel çalışmaların içinde hem bir disiplin hem de bir sanat biçimi olarak yer bulan sinema, örtük ve açık göndermeleriyle en önemli ideolojik aygıtlardan biridir. Klasik oryantalizmden yeni oryantalizme değişen “ben” ve “öteki” algısını yarattığı karakterler üzerinden aktaran sinema, kültürler arası ontolojik ve epistemolojik ayrımın hem üreticisi hem de göstereni olarak önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada yeni oryantalizmin miladı olarak kabul edilen 11 Eylül öncesi ve sonrasında yapılan Hollywood yapımı filmlerden yola çıkarak “ben” ve “öteki” algısının kavramla birlikte nasıl değiştiği, diğer taraftan Türk Sineması’nda Kurtlar Vadisi Irak gibi filmler aracılığıyla bu negatif değişime nasıl yanıt verdiği üzerinde durulacaktır.

As an art form and an academic discipline that finds a place in cultural studies and social sciences, cinema is one of the most significant ideological apparatus. Expressing the changing perception of “I” and “the other” throughout the characters it creates, cinema has played important role both as the producer of the intercultural epistemological and ontological difference and signifier of it. In this study, setting out the films done before and after the 11 September which has been accepted as the birth of new orientalism, it is going to be stressed that how the perception of “I” and “ the other” has changed from classic orientalism to new orientalism and how it is reciprocated to this negative changes by the films such as Kurtlar Vadisi Irak in Turkish Cinema.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF