Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 3, No 3 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

Ayn Rand ve “Yaşamak İstiyorum” Romanında Sovyet Dünyasının Yansımaları

Reyhan ÇELİK

Abstract


Geniş anlamda düşündüğümüzde edebiyat hayatı temsil eder. Yazarın bağlı bulunduğu toplumsal ve kültürel yaşamın etkisi az ya da çok eserlerinde görülebilir. Aynı şekilde yazarın düşünce yapısı ve hayata bakışı ile ilgili ipuçları da eserden yola çıkılarak ortaya konulabilir. Dolayısıyla toplum ve kültür öğelerini edebiyat sanatı incelemelerinden ayrı tutmak mümkün değildir. Nitekim diğer dünya edebiyatlarında olduğu gibi Rus edebiyat tarihini incelediğimizde de kaleme alınan edebi eserlerin toplumsal gerçekliği ortaya koyma amacı güttüğünü görürüz.
1917 Ekim devrimi yıllarında henüz bir çocuk olan Rus asıllı Amerika’lı yazar Ayn Rand da çocukluk ve gençlik yıllarının Rusya’sını eserlerinde yansıtmıştır. Özellikle “Yaşamak İstiyorum” adlı romanı, bu anlamda çok önemlidir. Diktatörlüğün hiçbir şeklini kabul etmeyen Rand, kendi yaşam tecrübelerini de aktararak, romanda yarattığı figürler üzerinden o dönemin gerçeklerini yansıtmıştır.
Çalışmamızda Rand’ın Sovyet sistemini ve o dönemin özelliklerini hangi yönleri ile nasıl ortaya koyduğunu ortaya çıkarmaya çalışacağız.

When we think of it as a whole, literature represents life. The effects of the cultural and social life that the writer leads can be seen in his novels. We can also discover many things about the writer and his view on life through his novels. Therefore it is not possible to separate social and cultural elements from literary analysis. Social and cultural elements can also be seen in Russian literature as they are in world literature.
Ayn Rand was a child during the October 1917 Revolution in Russia and reflects these years of youth in her novel. This can especially be seen in her novel “I Want To Live”. Rand never accepted dictatorship. She portrays his views through the use of fictitious characters.
In our work, we will attempt to put forwards how she portrays his views of the Soviet System and that time period.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF