Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 1, No 1 (2009)

Font Size:  Small  Medium  Large

Doğu Grubu Ağızlarında Ünlü Uyumlarının Bozulması

Fatih ÖZEK

Abstract


Türkiye Türkçesi Doğu Grubu ağızlarının çoğunda ünlü uyumsuzlukları görülmektedir. Türkiye Türkçesi Doğu Grubu ağızlarında görülen ünlü uyumsuzluklarının bir kısmı bu bölge ağızları için karakteristik özellik taşırken, bazıları da belirli sesbilgisi özellikleriyle açıklanabilen ve Türkiye Türkçesi ağızlarının genelinde görülen ünlü uyumsuzluklarıdır. Bu bölge ağızlarında görülen ünlü uyumsuzluklarını: 1. İmladan Kaynaklanan Uyum Bozuklukları 2. Belirli Sesbilgisi Olaylarından Kaynaklanan Uyum Bozuklukları 3. Düzensiz Ünlü Uyumsuzlukları başlıkları altında ele alıp değerlendirmek mümkündür. Bu çalışma ile amacımız yukarıdaki başlıklar altında, bölgede görülen ünlü uyumsuzluklarının sebeplerini tespit etmektir.

 

We see vowel disharmonies in most of the Turkey-Turkish East Group dialects. A part of the vowel disharmonies seen in Turkey-Turkish East Group dialects are characteristic for this regional dialects, but some of the disharmonies can be explained with certain phonetical features and they are not characteristic. We can group these disharmonies as much: 1. Disharmonies sprung from spelling 2. Vowel disharmonies explanied by certain phonetical phomena. 3. Disordered vowel dishormonies In this study, we try to the explore the reasons of the disharmonies seen in this region under these heading.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF