Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 4, No 1 (2012)

Font Size:  Small  Medium  Large

Çanakkale Şehir İçi Trafiğindeki Araç Kaynaklı Gürültü Kirliliğine Yönelik Ön Çalışma

Rüştü ILGAR

Abstract


Araştırma Çanakkale kent merkezinin en yoğun yerleşim alanı içinde yürütülmüştür. Araştırmanın amacı, kentte motorlu araçlardan kaynaklanan yoğunluğu belirleyerek yapılacak ölçümlerle gürültü kirlilik düzeyinin saptanması, gürültü kirliliği haritasının oluşturulması ve alternatif çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Bu araştırmada ulaşım, inşaat, yerleşim ve ticaret gibi kentin önemli merkezlerinde16 sokak, cadde ile kavşakta; sabah 8.30-17.30 saatleri arasında 3 hafta süreyle çalışılmıştır. Gürültü kirliliği düzeyi olarak 63-76 db ortalamalarına ulaşılmıştır.
Sonuç kısmında ise kentteki trafik gürültüsünün tüm ölçüm sonuçlarından hareket ile yoğunluğunun dağılımına bağlı olarak gürültü önleyici ya da azaltıcı öneriler sunulmuştur.

Determination of noise pollution at quarters of center in Çanakkale has been searched to determine the source of noise. Measuring traffic noise amount in order to do noise pollution map and improving alternative solutions have been aimed because of motor vehicle. Important source of noise such as conveyance, industry construction, settlement, and commerce centers have been determined. The noise amount has been measured at the 16 different street and intersection points to do noise mapping during 3 week period at from 8 am to 5.30 pm. in order to determine the sensivity at inhabitants at the measurement results have been indicated 63-76 db.
At the conclusion of study; measures which are prevent or reduce noise have been improved by taking data's obtained from inquires into consideration the allocating of the traffic noise density in the research area.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF