Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 1, No 1 (2009)

Font Size:  Small  Medium  Large

Amerika’daki Türkler ve Kurmuş Oldukları Türk Dernekleri

Hasan YAVUZER

Abstract


Bu çalışmada Amerika’nın başkenti Washington DC. ile komşu eyaletlerden Maryland ve Virginia’da yaşayan Türkler konu edinilmiştir. Ayrıca, bu bölgede yaşayan Türklerin kurmuş oldukları dernekler ve bunların yapmış olduğu faaliyetler değerlendirilmiştir. 1965 yılında başlayan dernekleşme ve teşkilatlanma çalışmalarının giderek arttığı tespit edilmiştir. Bu teşkilatların çalışma alanımızda yaşayan Türkler ve Türkiye ile ilgili pek çok gayret ve hizmetleri olmasına rağmen daha yapılacak çok iş olduğu kanaatine varılmıştır. Bunu gerçekleştirmek için ise kurumsallaşmış teşkilatlar ve profesyonel ekiplere ihtiyaç olduğu, mevcut derneklerin henüz bu aşamaya gelemediği görülmüştür.

 

This article focuses on Turks living in Washington, DC and the neighboring states of Maryland and Virginia. Furthermore, the foundations that the Turkish communities have formed in these areas, and the activities of said foundations, will be major points of discussion. It has been ascertained that the institutionalization of such organizations has grown since the first establishment in 1965. Even though these organizations have many objectives and services geared towards the Turkish people and Turkey in general, it has been concluded that there is still much work to be done. In order to progress in this area there is a need for greater institutionalization of these organizations with a more professional staff; unfortunately, the current foundations have not reached this goal.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF