Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 3, No 3 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

K.K.T.C.’de Örtüaltı (Sera) Yetiştiriciliğin Gelişim Süreci ve Sorunları

Süheyla ÜÇIŞIK ERBİLEN, Güven ŞAHİN

Abstract


Hızla artan dünya nüfusu ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yetersiz ve dengesiz beslenme günümüz Dünya problemlerinin arasında yer almaktadır. Bunun yanında GDO’lu ürünlerin yol açtığı insan sağlığını tehdit eden ciddi sağlık sorunları da ülkeleri meşgul etmektedir. Bu nedenle farklı alanlardan araştırmacılar bu soruna eğilerek çeşitli çözüm yolları ortaya koymaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla örtüaltı yetiştiriciliği alternatif bir zirai faaliyet olarak önem arz etmektedir. Esasında geçmişi Roma İmparatorluğu devrine kadar uzansa da bugünkü anlamıyla örtüaltı yetiştiricilik faaliyetleri daha yakın yıllarda gelişme göstermiştir. Önceleri hobi amaçlı veya sadece zenginlere has bir faaliyet olan örtüaltı veya sera üretimi sonraları çok daha geniş kitlelere hitap edecek şekilde mevsimi ve doğal yetişme alanı dışında da bazı meyve ve sebzelerin yetiştirilmesine olanak verecek şekilde geliştirilmiştir. Bu çalışmada söz konusu faaliyetin ilk olarak ortaya çıkışından günümüze değin geçirmiş olduğu değişim ele alınmış ve güneşlenme süresi ve lokasyonu itibariyle bu faaliyet için oldukça elverişli şartlara sahip olan K.K.T.C.’deki örtüaltı yetiştiricilik faaliyetleri ziraat coğrafyası kapsamında ele alınmaya çalışılmıştır.

Today, malnutrition that is caused by the rapidly increasing global population became one of the problems worldwide. Additionally, serious health problems that are caused by GMOs are the great concerns of the countries. Therefore, researchers from different fields are trying to find a variety solutions to this problem. Thus, greenhouse cultivation holds importance as an alternative agricultural method. In fact, historically greenhouse cultivation goes up until Roman Empire, and it has been developed in recent years. Greenhouse cultivation had started as an avocation or a leisure activity of only rich people. However, it expanded to a broader range of population to enable farming of some fruits and vegetables at their unnatural habitats or seasons. In this study, alterations of these processes since the day of establishment were analyzed. Greenhouse cultivation in T.R.N.C. in the content of agricultural geography has been evaluated because of its convenient conditions due to its duration of sunlight achievement and localization.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF