Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 3, No 2 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

27 Aralık 1939 Erzincan Depremi’nin Sivas ve İlçelerine Etkileri

Osman Kubilay GÜL

Abstract


27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da meydana gelen deprem, yalnızca Erzincan'ı değil, çevresindeki illeri de etkilemiştir. Sivas merkez ve ilçelerinde can ve mal kaybı oldukça büyük olmuştur. Bu çalışmamızda 1939 depreminin Sivas ve ilçelerine olan etkisini ve Sivas'ın depremde üstlenmiş olduğu rolü açıklamayı hedefledik. Depremin Sivas'ta yaptığı yıkımın haricinde Sivas'ın Erzincan'a yardım için göstermiş olduğu gayretleri arşiv belgeleri ışığında incelemeye çalıştık.

The Earthquake of Erzincan in 27th of December in 1939 not only affected Erzincan but also nearby cities. Casualities and destruction in Sivas and its towns is horrific. In this paper our purpose is to explain the role of Sivas in 1939 Earthquake. In edition to the destruction in Sivas by the earthquake, we also try to tell about efforts of Sivas to Erzincan by the help of archive documents.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF