Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 1, No 1 (2009)

Font Size:  Small  Medium  Large

Akkoyunlu ve Karakoyunlularda Edebiyat ve Sanat

Ayşe ATICI ARAYANCAN

Abstract


Edebiyat bir devletin ve toplumun varlığını koruması, bir arada tutması açısından önemli bir unsurdur. Timurlu ve Celayirli devletlerinde görüldüğü üzere Akkoyunlular ve Karakoyunlu hükümdarları da edebi faaliyetlere önem vermiştir. Şairleri, nedimleri ve ilim adamlarına saraylarında yer vererek onların çalışmalarını desteklemiş hatta kendilerinin yazdığı edebi eserler ile XV. yüzyıl Türk edebiyatına katkıda bulunmuşlardır.

 

The literature, the existence of a state and society protect and a search is an important element in terms of keeping. More can be seen in the two states with Timurids and Jalayirs so state rulers has given attention to the literary activities. Poet and courtier , scientists giving in the palace, and has supported their work, even give, literary work in themselves and XV. century have contributed to Turkish literature.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF