Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 3, No 1 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

Anna Seghers’in “St. Barbaralı Balıkçıların İsyanı” Adlı Romanında Betimlemelerin İşlevleri

Gürsel UYANIK

Abstract


Farklı söylem türlerinin yer aldığı Anna Seghers’in “St. Barbaralı Balıkçıların İsyanı” adlı romanında, betimsel metinlerin işlevlerini saptayarak, romana değişik bir açıdan bakabilmek, değişik bir yorum getirebilmek bu yazıda ulaşılmaya çalışılan asıl amaçtır. Seghers, romanında kullandığı betimsel metinler yoluyla olaylar, insanlar ve olgularla ilgili okur üzerinde sarsıcı etkiler ve izlenimler oluştururken, aynı zamanda imgesel bir dünyanın kapılarını da aralar. Romanda yer verilen betimsel metinlerin, Seghers’in gerçekçi yazın sanatıyla örtüştüğü, toplumsal sorunları yansıtmada yazara büyük kolaylıklar sağladığı saptanır. Özellikle olayların geçtiği çevre betimlemeleri, insanların içinde bulundukları ruhsal durumların ve karşı karşıya oldukları sorunların daha iyi anlaşılmasına büyük katkılar sağlarlar.

The main purpose of this essay is to provide a different interpretation of Anna Seghers’ “St. Barbaralı Balıkçıların İsyanı”. The novel that bears various discourses is examined on the basis of the function of descriptive texts. Seghers through the descriptive texts about people and events creates staggering impressions on the reader and opens the door to an imaginary world. Seghers with realist narrayive techniques is able to reflect social problems. Especially the environmental descriptions help to understand the psyche of the characters.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF