Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 3 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Âşık Tarzı Kültür Geleneğinde Günümüz Kadın Âşıkları

Mustafa SEVER

Abstract


Âşıklık geleneği, yaşanılan zamana, coğrafyaya, sürdürülen ekonomik ve siyasî ilişkilere göre geçirdiği gelişim ve değişimlerle günümüze kadar canlılığını sürdüren bir gelenektir. Tespit edilebildiği ölçüde 17. yüzyıldan günümüze kadar pek çok kadın âşık, âşıklık geleneği içinde sanatlarını icrâ etmişlerdir; ancak geleneğin birçok özelliğini (çıraklık, gezgin olma, âşık meclislerinde bulunma, vd.) yerine getirememişlerdir.
Çalışmamızda, âşıklık geleneğinin temel özellikleri açısından yaşamakta olan on beş kadın âşık değerlendirilecektir.

 

Minstrelsy tradition is a tradition which preserves its vitality up to present with the changes and developments based on economic and political relations maintained, geography and civic time. As far as known since 17th century lots of women minstrel performed their tradition within the boundaries of minstrelsy up to now. However, they didn’t perform many other requirementsof the tradition like apprenticeship, being traveller, and participating in the minstrelsy fellowship club.
In this work, fifteen women minstrels who are still alive will be evaluated in terms the basic charecteristics of the minstrelsy tradition.

 


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF