Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 3 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Türk Zekâsı ve Girişimcilik

Serkan GÜNEŞ

Abstract


Bu çalışmada kendine has özellikleri olan Türk düşünce tarzının yaratıcı süreçlerdeki yansıması olan Türk zekâsı kavramı ele alınacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde içinde bulunulan toplumun zekâ ve yenilik yaratmaya etkisi tartışılacaktır. İlerleyen bölümlerde yenilik yaratmanın temel ögesi olan girişimciliğin gelişimi Türkler özelinde değerlendirilecektir. Çalışmanın son bölümünde ise Türk zekâsının özelliklerinin, değişen yenilik yaratma süreçlerindeki potansiyeli irdelenecektir.

 

In this study sui generis characteristic of Turkish way of thinking in creative process was investigated under the topic of Turkish Mind. This study aim to provide first, a critical review of the rudiments on mind and innovation related to society. Later section will focus on the concept of entrepreneurship and its development that evaluated according to Turks. The paper ends with a discussion of the potentials of Turkish Mind in open innovation models.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF