Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 3 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Bir Mevlana Mesnevisinin Buhara’da Yapılan Eski Türkmence Çevirisi, Çeviricisi ve Araştırmacısı

Muratgeldi SÖYEGOV

Abstract


Makalemizin söz konusu Farsça orijinalı ve Eski Türkmence çevirisi yazma hâlinde Türkmenistan İlimler Akademisi’nin Millî Golyazmalar Enstitüsi’nde saklanmakta olan (Envanter E 45 ve Envanter E 3344), Mevlana Muhammet Celaleddin Rumî’nin (1207-1273) bir mesnevisidir. 208 satırdan oluşan bu mesneviyi değişik adlarla tanınmış meşhur Türkmen şeyhi ve şairi Niyazkulu Niyazî (ölüm yılı Hicrî 1236 Miladî 1820 veya 1821) Buhara’da Farsçadan Türkmenceye çevirmiştir. Çeviri yazması ise 1920’li yılların sonlarında döneminin öndegelen edebiyat bilgini ve yazarı Abdulhekim Kulmuhammedov (ölüm yılı 1931) tarafından şimdiki Lebap vilayetinde bulunarak üzerinde ilk kez incelenme yapılmıştır. Mevlana mesnevisinin Eski Türkmence Çevirisinin kendimiz tarafından Arap harflerinden Latin alfabesine aktarılmış olan metnini makaleye ek olarak okuyucuya sunuyoruz.

 

Both original (written in Persian) text and an old Turkmen translation of Mevlana Mohammed Celaleddin Rumi`s (1207-1273) mesnevi are housed at the National Manuscripts of the Academy of Sciences of Turkmenistan. Famous Turkmen sheikh and poet Niyazkulu Niyazi, who bore different names, (date of death 1236 hijra, 1280-1281 A.D.) translated mesnevi that was made up of 208 lines from Persian into Turkmen in Bukhara. An incisive literary critic and writer Abdulhekim Kulmuhammedov was the first scholar who studied carefully the Turkmen translation of mesnevi in the late of 1920`s, Lebap province. We present readers the transfer of an old Turkmen translation of mesnevi from Arabian alphabet to Latin alphabet as an additional text.

 


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF