Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 2 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kırgız Türkçesindeki Rusça Alıntı Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ünsüz Olayları

Mehmet ÖZEREN

Abstract


Kıpçak grubu Türk lehçelerinden biri olan Kırgız Türkçesi, güney ve kuzey olmak üzere iki ana ağız bölgesine ayrılmaktadır. Kuzey ağız bölgesine göre oluşturulmuş yazı dili, her alanda geniş bir kullanıma sahip olan Rusçadan çokça etkilenmiştir.
Kırgız Türkçesinin sözvarlığı bakımından Rusçadan etkilenmesi, Kırgız Türkçesi tarihi dönemlerinden yeni dönem veya dördüncü döneme denk gelmektedir. Sözvarlığındaki bu etkilenme esnasında, Rusça yoluyla diğer batı dillerinden de sözcük alınmış olmaktadır. Ancak bu durumdaki alıntı sözcükler dolaylı olarak Rusçadan alındığı için çoğunlukla Rusça imla ile Kırgız Türkçesi yazı dilinde kullanılmaktadır.
Doğrudan veya dolaylı olarak Rusçadan alıntı bazı sözcüklerin ise ses olayları neticesinde değişime uğrayarak Kırgız Türkçesi ses yapısına benzediği görülmektedir. Bu çalışmada Kırgız Türkçesindeki Rusçadan alıntı sözcükler tespit edilerek, bu sözcüklerdeki ünsüz olayları verilecektir.

 

Khirgiz Turkish one of the Kipczak Group Turkish Dialects is divided into two main dialect regions as South and North. Literary language formed in regard to North Dialect Region was impressed by Russian having an extensive usage in every field.
The response of Khirgiz Turkish from Russian with regard to vocabulary coincides with the new period and fourth period from historic period of Khirgiz Turkish. During this response in vocabulary, words were also borrowed from the other western languages by Russian. However, as the borrowed words in this situation were borrowed indirectly from Russian, they are mostly used in Russian orthography and Khirgiz Turkish literary language.
It is seen that some of the words borrowed from Russian directly or indiretly resemble to voice structure of Khirgiz Turkish as a result of phonetic.
In this study, the borrowed words from Russian in Khirgiz Turkish will be confirmed and consonant mutation will be given in these words.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF