Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 3 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Çevre Bilinci Konusunda Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi

Mustafa TALAS

Abstract


İnsanlığın varoluşunun başlangıcından beri insan ve çevre etkileşimi söz konusu olagelmiştir. İnsanlar, hem çevreden etkilenmiş hem de çevreyi etkilemişlerdir. İnsanın çevreyle ve insanlar ile ilişkisi neticesinde adına sosyal çevre denilen gerçeklik ortaya çıkmıştır.
İnsanların dünya gerçeklikleriyle tek başına baş edebilme şansının olmadığı kesindir. İşte insanların tek başına üstesinden gelinemeyecek sorunları örgütlenerek halletmeleri bu sebeple olmaktadır. Bu örgütlenmeler günümüz dünyasında toplumları sürükleyen sivil örgütlenmelerdir.
Adına Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da denilen sivil örgütlenmeler çevre bilincinin yerleşmesi konusunda önemli roller üstlenmektedirler. Bu rollerin gereğini işlevsel bir biçimde yerine getirmek ile işlevsiz veya bozuk fonksiyonlu olan örneklerinin de bulunması tamamen sivil yapılanmaların çalışma politikaları ve yaklaşım tarzlarına bağlıdır. Günümüz dünyasının önemli gerçekliklerinden olan sivil toplum örgütlerinin önemi bu makalede teorik analiz yöntemiyle tartışılacaktır.

 

There are interactions between people and environment begining of the humanity. Humans are not only impressed to the environment but also they affect it. Social environment emerge to this interaction.
People can not accomplish everything alone because they need to cooperate another people about some subject. For that reason people have to organise with the other poeple. This organization is civil societies or non governmental organizations.
Non governmental organizations are important about envıronmental conscıousness because they have got a lot of roles of the solution of the varieties social problems. In this article, we want tu argue the role of civil socity organizations about social environmental problems.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF