Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 1, No 1 (2009)

Font Size:  Small  Medium  Large

Keçenin Hikâyesi ve Sanatsal Üretimler

Didem ATİŞ ÖZHEKİM

Abstract


Keçe, yeryüzünde bilinen en eski tekstil yüzeyidir. İlk defa nasıl yapıldığı ve kullanıldığı hakkında kesin veriler olmamasına rağmen; kullanımına ait en eski yazılı belge Homeros’un İlyada adlı eserindedir. 1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden konar-göçer Türk boyları, gelirken kültürlerini de getirmişlerdir. Getirdikleri el sanatının arasında keçecilik sanatı da bulunmaktadır. Geçmişten günümüze kullanım alanının genişliği nedeniyle de keçe, her zaman günlük yaşamın bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür. Bir dönem için kullanım alanları azalan keçenin; birçok çeşidi günümüzde turistik ve hediyelik eşya üretiminde başrolü oynamaktadır. Birçok Türk, Avrupalı ve Amerikalı sanatçı keçe malzeme kullanmakta; tasarımın sınırları zorlanmakta, ressamlar ve heykeltıraşlar keçeyle inanılmaz sanat eserleri yaratmaktadırlar.

 

Felt making is known the oldest textile surface all around the world. There is no definite evidence about felt making and usage but its first usage on paper at Homer “Ilyada”. After 1071 Malazgirt Victory, nomadic Turkish tribes came from Central Asia to Anatolia with their culture. Because of widely using fields of felt, it is in the daily life from past to present. Nowadays there are a lot of souvenirs and touristic things to make felt. At the same time Turkish, European or American artists prefer to use felt for their art works.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF