Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 1 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçler (Sivas İli Örneği)

Faruk KOCACIK, Mehmet ESER

Abstract


Bilindiği gibi, XVI. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun yerleştirme politikası dışa dönüktü. Diğer bir deyişle Anadolu’daki kalabalık nüfus yeni ele geçirilen yerlere gönderiliyordu. Fakat bu politika daha sonra zorunlu olarak içe yönelik hale dönüştü. Bu gün Anadolu’daki birçok köy, içe dönük göçler ile kurulmuştur. Kafkas’lardan yapılan göçler de ülkemizdeki yerleşimde önemli rol oynamış olup, makalemizde bu konuya değinilecektir.
Bu çalışmada XIX. yüzyılda çeşitli nedenlerle Kafkasya’dan Osmanlı İmparatorluğu’na, özellikle de Anadolu’ya yönelik göçler ele alınmaktadır. Göç edenlerin Anadolu’da nerelere yerleştiklerinin yanında, İç Anadolu Bölgesi’nde Sivas’ta bulunan Kafkas göçmenlerinin oluşturduğu Çerkes köyleri hakkında bilgi verilmektedir. Sivas’ta göçmenlerin yerleştiği başlıca yerler; Şarkışla, Yıldızeli, Kangal ve Zara ilçelerine bağlı köylerdir.

As it is a general known fact that the Ottoman Empire’s settlement politics is mainly based on outer places untill the XVI. Century. In other words citizens were sent from Anatolia to the conquered lands. But this policy became towards the inner places because of obligations. Today a lot of villages in Anatolia were built with the migrations to the inner lands. The migrations from the Caucasia to the inner lands play an important role in the foundation of our country, and this subject is our article’s main theme.
In this paper, the migration in XIX. Century, towards Ottoman Empire from Caucasia, especially towards Anatolia are being examined. Information is given about the places where they have been settled in Anatolia and about Cherkess villages created by immigrants in Sivas, in middle Anatolia. The Caucasians settled in Sivas are mostly found in: Sarkılsa, Yıldızeli, Kangal and Zara towns.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF