Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Vol 2, No 3 (2010)

Font Size:  Small  Medium  Large

İlköğretim Okullarında Sınıf Geçme (Türkiye ve Diğer Ülkeler: Karşılaştırmalı Bir Çalışma)

İsmail AYDOĞAN

Abstract


Bu çalışmada, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerdeki sınıf geçme sistemleri üzerinde durulmuştur. Almanya ve Yunanistan gibi birçok Avrupa ülkesinde temel eğitimin ilk üç yılında değerlendirme ve sınıf geçme, öğrencilerin başarıları ve çabasına göre yapılmakta ve not verme uygulanmamaktadır. Avusturalya başta olmak üzere bir çok ülkede öğretmenin kanaati öncelikli olmaktadır. Genel olarak sınıfta kalma yoktur, çok zorunlu hallerde sınıf tekrarı yapılmaktadır. Öğrencilerin sınıf geçmesi bakımından Türkiye’ye benzerlik gösteren ülkelerin başında Avusturya gelmektedir.

 

In this study, the system of passing a class in Turkey and some member of EU countries is mentioned. In most European countries like Germany and Greece, in the first three years of compulsory education evaluation and passing a class is done depending on students’ success and performance. They do not put giving grades into practice. Australia to be the first, in most countries teachers’ observation comes first. In general, there is no failing a class, in some compulsory situations; there is a repetition of a class. Austria is similar to Turkey in the respect of passing a class.


Full Text » Tam Metin » Vollständiger Text: PDF